Home Links Sitemap
About Us Practice Areas Professionals Publications Info
Events IPR Laws Forums Contact Us Careers
 

Patent Attorneys / Patent Engineers

Chemistry, Biotechnology & Pharmaceutics
Electronics & Electricity
Mechanics & Designs
 

Electronics & Electricity

Mr. DENG Ming Mr. XIONG Yanfeng Mr. WANG Yue Ms. LI Yafei Mr. LI Xiang Ms. LIU Hong Ms. LIU Jie Ms. ZANG Jichen Mr. LIU Chunyuan Ms. LI Jinglan Ms. LU Jiang Mr. KE Guanghua Ms. LI Shu Mr. WANG Hongbin Mr. LIU Peng Mr. JIANG Jun Mr. MA Yongli Ms. HU Lili Mr. YAN Xiaolong Ms. ZHANG Tao Ms. HE Xinting Mr. TANG Chunlong Mr. LI Rongxin Mr. SUN Zhigang Ms. ZANG Yongjie Ms. XU Yuhong Mr. YE Xiaoyong Mr. YU Hualiang Ms. Jane M. L. YANG Ms. DU Juanjuan Mr. JIANG Bing Ms. XU Hongyan Ms. DU Linan Mr. ZHANG Lingmiao Mr. HUANG Tao Mr. ZHANG Tongqing Mr. JIANG Pengfei Ms. CAO Fang Mr. ZHOU Xuebin Mr. LV Chuanqi Ms. CHEN Lan Mr. SHENTU Weijin Mr. LIU Jinglong Mr. ZHANG Jian Ms. FU Man Mr. SUN Peng Mr. Richard X. LI Mr. LI Xiao Mr. BI ZHENG Mr. XU Xu Mr. WANG Liang Ms. LI Xuena Mr. ZHENG Hao Mr. JI Yadong Ms. LIU Yi'an Ms. LIU Xilu Mr. LIU Shuhang Ms. CHEN Xiao Ms. GAO Weijuan Mr. SUN Yunhan Ms. ZHENG Jintong Mr. ZHONG Maojian Mr. MA Butian Mr. HAO Lu Ms. QU Wenhui Mr. CHEN Kaitai Mr. DING Chen Ms. LI Wenfei Ms. LIU Hanxi Ms. LIU Fengjuan Mr. YANG Zishuo Ms. Ren Yifang Ms. HOU Xiaohui Mr. MA Teng Ms. Chen Xinjuan Ms. DONG Jie Ms. CHEN Honghong Ms. LIU Yishi Ms. CAI Zhuo Ms. MIN Di Mr. MA Zhibiao Mr. WANG Bin Ms. XU Yang Mr. SUN Junping Mr. Kelvin CHEUNG Mr. LIU Zhen Mr. LIU Zhijie Mr. ZHANG Yifei
 
© Copyright China Patent Agent (H.K.) Ltd. All rights reserved.