Home Links Sitemap
About Us Practice Areas Professionals Publications Info
Events IPR Laws Forums Contact Us Careers
 

Patent Attorneys / Patent Engineers

Chemistry, Biotechnology & Pharmaceutics
Electronics & Electricity
Mechanics & Designs
 

Mechanics & Designs

Mr. WEN Dapeng Mr. LI Yongbo Mr. ZHAO Xin Mr. TAN Zuoxi Mr. CAO Ruo Mr. LI Tao Mr. ZHANG Yu Mr. JI Changzhi Mr. YANG Guozhi Mr. XIAO Risong Ms. LI Ting Mr. DONG Junhua Mr. Li Qiang Ms. LIAO Lingling Mr. JING Junping Mr. ZHAO Huawei Mr. LIANG Bing Ms. ZHU Meihong Mr. ZHU Tiehong Ms. DAI Yining Ms. LIU Zhen Mr. LI Chen Mr. ZHANG Yu Ms. JIANG Yunxia Mr. CHENG Cheng Mr. FU Yongxiao Ms. WANG Wei Mr. ZHANG Xiaowen Mr. Steven JIN Mr. CHEN Haoran Mr. WANG Lei Mr. ZOU Songqing Mr. SHE Peng Mr. WAN Xin Ms. FANG Li Mr. GUO Fanyang Ms. LI Xueying Mr. YANG Zhong Mr. WU Jun Ms. SUN Yanni Mr. AN Ning Mr. LI Lingfeng Mr. WU Qiang Ms. JIANG Ning Ms. LIU Qian Mr. SI Kunming Ms. WANG Lihui Mr. ZHANG Yizhou Mr. ZHANG Zezhou Mr. ZOU Yu Mr. LIU Zihao Mr. CAI Zongxin Ms. LIANG Jing Mr. REN Xiao Mr. ZHAO Bojun Mr. ZHANG Jun Mr. ZHOU Minjian Ms. ZHANG Jingchen Mr. HOU Yunzhong Ms. MU Di Ms. HAN Rui Ms. SHI Jing Ms. LIU Andong Mr. WAN Yu Mr. YANG Changhao Mr. SHANG Enyao Mr. SHI Hongyu Mr. RUAN Zhenfei Mr. WEI Chengyang Mr. Zou Longhui Ms. HUANG Jing Ms. Cao Guanning Mr. XU Bin Mr. SONG Yifan Mr. WANG Xiaobo Mr. SU Xingya Ms. XING Yuan Mr. LI Hongshi
 
© Copyright China Patent Agent (H.K.) Ltd. All rights reserved.