Home Links Sitemap
About Us Practice Areas Professionals Publications Info
Events IPR Laws Forums Contact Us Careers
 

Professionals

Top Management
Patent Attorneys / Patent Engineers
Trademark Attorneys
Attorneys at law / Litigators
Overseas Management
 

Attorneys at law / Litigators

Mr. WU Yuhe Mr. XIONG Yanfeng Mr. HU Gang Mr. WEN Dapeng Mr. LI Tao Mr. MA Yongli Mr. JI Changzhi Mr. KE Ke Mr. LIU Peng Mr. TANG Chunlong Ms. Carissa H. LI Mr. LI Rongxin Mr. YANG Jianzhong Mr. Richard Xiao. LI Mr. TAN Zuoxi Mr. KE Guanghua Mr. WANG Liang Ms. CHEN Guigui Ms. ZHANG Dongli Ms. Crystal GAO Mr. ZHAO Sulin Ms. ZHU Meihong Mr. JIANG Jun Ms. Rachel L. ZHANG Mr. LI Chen Mr. LIU Bo Ms. DU Shanshan Ms. Nicole X. Y. YU Mr. SUN Zhigang Mr. DONG Junhua Ms. WANG Yuanyuan Mr. ZHANG Yuteng Mr. HUANG Tao Mr. WANG Xing Mr. ZHAI Jianwei Mr. ZHENG Jizhi Mr. XIAO Risong Mr. QIAO Haoran Mr. Sun Like Ms. ZHANG Hang
 
© Copyright China Patent Agent (H.K.) Ltd. All rights reserved.